Real hesab

Öyrənin. Test edin. Ticarət edin.


 

 

Üstünlük sayəsində alın:

  • 130-dan çox maliyyə alətləri
  • Valyuta cütləri, Qiymətli metallar
  • CFD, Fond İndeksləri və istiqrazlar
  • 100,000 ABŞ dolları virtual pul vəsaitləri
  • Risksiz, öhdəlik olmadan